Privacyverklaring

Welkom bij onze privacyverklaring. Studio Sihombing respecteert de privacy rechten van haar online bezoekers/klanten en herkent het belang van het beschermen van de persoonsgegevens welke over hen verzameld zijn. Door het bezoeken van www.studiosihombing.nl aanvaardt en accepteert u de richtlijnen en praktijken zoals hieronder worden beschreven. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Studio Sihombing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • voor - en achternaam 
 • adresgegevens 
 • e-mailadres 
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studiosihombing@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat gebeurt er met de verwerkte persoonsgegevens?
Studio Sihombing verwerkt de persoonsgegevens met de volgende doelen: 

 • het afhandelen van uw bestelling/betaling;
 • contactgegevens van de consument verzamelen zodat wij waar nodig contact kunnen opnemen;
 • om goederen bij u af te leveren;
 • Studio Sihombing analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Studio Sihombing verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

Hoe lang blijven de verwerkte persoonsgegevens bewaard?
Studio Sihombing bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Het bewaren van ordergegevens is wettelijk verplicht tot een periode van zeven jaar na het plaatsen van de order. Persoonsgegevens die hier niet onder vallen zullen zes maanden na de laatste aankoop worden verwijderd.

Het delen van de verwerkte persoonsgegevens met derden
Studio Sihombing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de consument, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies 
Studio Sihombing gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Studio Sihombing maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics en Shopify. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics en Shopify account van www.studiosihombing.nl verzameld. Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar studiosihombing@gmail.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Studio Sihombing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens
Studio Sihombing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via studiosihombing@gmail.com

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.studiosihombing.nl, de bijbehorende social media kanalen en emailverkeer. Hoewel aan de inhoud van de content op deze kanalen grote zorg is besteed, aanvaardt draad en praat geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Daarnaast is Studio Sihombing niet aansprakelijk voor virussen, die ontstaan door het gebruik van de website. 

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

Contactgegevens
Studio Sihombing
www.studiosihombing.nl 
studiosihombing@gmail.com
Delft 

KvK: 80256953